St Francis Whangarei

Location:3-13 Percy St, Kensington, Whangarei 0112, New Zealand